Soạn Văn 10

Sau đây Soanvan.me xin được chia sẻ với các em các bài soạn văn 10 đầy đủ chi tiết và ngắn gọn súc tích dưới đây. Như các em cũng đã biết thì để học tốt Ngữ Văn 10. Chúng ta cần phải thật chú tâm cũng như chuẩn bị bài trước một cách chu đáo.

Và do đó việc soạn văn 10 trước các buổi học là điều rất quan trọng. Để giúp các em có thể hiểu bài và năm bắt kiến thức trong bài một cách nhanh và tốt nhất. Thì ngay dưới đây là danh sách mục lục soạn văn 10 đầy đủ chi tiết nhất. Các em có thể xem qua để chuẩn bị cho mình một kiến thức tốt nhất.

Mục lục soạn văn lớp 10 – tập 1

 1. Tổng quan văn học Việt Nam
 2. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 3. Khái quát văn học dân gian Việt Nam
 4. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
 5. Văn bản
 6. Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)
 7. Chiến thắng Mtao-Mxây
 8. Văn bản (Tiếp theo)
 9. Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
 10. Lập dàn ý bài văn tự sự
 11. Uy-Lít-Xơ trở về
 12. Ra-Ma buộc tội
 13. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
 14. Tấm Cám
 15. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
 16. Tam đại con gà
 17. Nhưng nó phải bằng hai mày
 18. Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự
 19. Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa
 20. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 21. Ca dao hài hước
 22. Lời tiễn dặn
 23. Luyện viết đoạn văn tự sự
 24. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
 25. Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX
 26. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
 27. Tỏ lòng (Thuật hoài)
 28. Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
 29. Tóm tắt văn bản tự sự
 30. Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự
 31. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
 32. Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
 33. Đọc “Tiểu Thanh Kí”
 34. Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
 35. Vận nước
 36. Cáo bệnh, bảo mọi người
 37. Hứng trở về
 38. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
 39. Cảm xúc mùa thu
 40. Trình bày về một vấn đề
 41. Lập kế hoạch cá nhân
 42. Thơ Hai-kư của Ba-sô
 43. Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)
 44. Nỗi oan của người phòng khuê
 45. Khe chim kêu (Vương Duy)
 46. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
 47. Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Mục lục soạn văn lớp 10 – tập 2

 1. Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
 2. Đại cáo bình Ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
 3. Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh
 4. Đại cáo bình Ngô – Phần 2: Tác phẩm
 5. Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
 6. Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)
 7. Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)
 8. Khái quát lịch sử tiếng Việt
 9. Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)
 10. Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
 11. Phương pháp thuyết minh
 12. Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh
 13. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
 14. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
 15. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
 16. Tóm tắt văn bản thuyết minh
 17. Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
 18. Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)
 19. Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học
 20. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn)
 21. Lập dàn ý bài văn nghị luận
 22. Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du
 23. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 24. Truyện Kiều – Phần 2 Trao Duyên
 25. Truyện Kiều – Phần Nỗi thương mình
 26. Lập luận trong văn nghị luận
 27. Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
 28. Thề nguyền (trích Truyện Kiều)
 29. Văn bản văn học
 30. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
 31. Nội dung và hình thức của văn bản văn học
 32. Các thao tác nghị luận
 33. Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận
 34. Ôn tập phần Tiếng Việt
 35. Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
 36. Viết quảng cáo
 37. Tổng kết phần văn học
 38. Ôn tập phần làm văn

Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Nhưng nó phải bằng…

Soạn bài: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Ca dao than thân,…

Soạn bài: Tam đại con gà – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tam đại con gà….

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Nội dung và hình thức…

Soạn bài: Văn bản văn học – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Văn bản văn học. Bài…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Thề nguyền

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Thề nguyền. Đây cũng…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Chí khí anh hùng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Chí khí…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Nỗi thương mình

Xin chào các em! Và tiếp tục, trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Trao duyên

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Trao duyên. Đây là…

Soạn bài: Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Truyện Kiều – Phần…

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tình cảnh lẻ loi…

Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tào Tháo uống rượu…

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Chuyện chức phán sự…

Soạn bài: Thái sư Trần Thủ Độ – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào tất cả các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Thái sư Trần…

Soạn bài: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Hiền tài là nguyên khí…

Soạn bài: Tựa “Trích diễm thi tập” – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Bình ngô đại cáo – Phần 2: Tác phẩm

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Đại cáo bình ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Phú sông Bạch Đằng – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Phú sông Bạch Đằng….

Soạn bài: Khe chim kêu (Điểu minh giản) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Khe chim kêu (Điểu…

Soạn bài: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Nỗi oán của người…

Soạn bài: Lầu Hoàng Hạc – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng…

Soạn bài: Thơ Hai-Kư của Ba-Sô – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Thơ…

Soạn bài: Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Cảm xúc mùa thu…

Soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tại lầu Hoàng Hạc…

Soạn bài: Hứng trở về (Quy hứng) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Cáo bệnh, bảo mọi…

Soạn bài: Vận nước (Quốc tộ) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Và tiếp theo, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 10 soạn văn…