Soạn Văn Lớp 11 Tập 1

Sau đây là danh sách mục lục Ngữ Văn 11 tập 1 đầy đủ từ với các bài soạn văn ngắn gọn chi tiết và dễ hiểu nhất.

Qua đó giúp các em có thể nhanh chóng hiểu và tiếp cận nội dung bài học một cách tốt nhất. Các em có thể chọn nhanh các bài soạn văn Ngữ Văn 11 tập 1. Qua mục lục soạn văn Ngữ Văn 11 tập 1 dưới đây.

Mục lục soạn văn 11 tập 1

 1. Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
 2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 3. Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
 4. Tự tình (bài II)
 5. Câu cá mùa thu (Thu điếu)
 6. Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 7. Thao tác lập luận phân tích
 8. Thương vợ
 9. Đọc thêm: Khóc Dương Khuê
 10. Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương
 11. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)
 12. Bài ca ngất ngưởng
 13. Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Sa hành đoản ca)
 14. Luyện tập thao tác lập luận phân tích
 15. Lễ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên)
 16. Đọc thêm: Chạy giặc
 17. Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn
 18. Trả bài làm văn số 1
 19. Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học (bài làm ở nhà)
 20. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
 21. Thực hành về thành ngữ, điển cố
 22. Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)
 23. Đọc thêm: Xin lập khoa luật (trích Tế cấp bát điều)
 24. Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
 25. Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
 26. Trả bài làm văn số 2
 27. Thao tác lập luận so sánh
 28. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
 29. Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học
 30. Hai đứa trẻ
 31. Ngữ cảnh
 32. Chữ người tử tù
 33. Luyện tập thao tác lập luận so sánh
 34. Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
 35. Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ)
 36. Phong cách ngôn ngữ báo chí
 37. Trả bài làm văn số 3
 38. Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
 39. Chí Phèo
 40. Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)
 41. Chí Phèo (tiếp theo)
 42. Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
 43. Bản tin
 44. Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)
 45. Đọc thêm : “Vi hành”
 46. Đọc thêm: Tình thần thể dục
 47. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 48. Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)
 49. Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
 50. Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-lị-ét)
 51. Ôn tập phần Văn học
 52. Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
 53. Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1
 54. Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn bài: Tình yêu và thù hận – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Chắc hẳn chúng ta cũng không còn quá xa lạ với vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét…

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Vĩnh biệt Cửu Trùng…

Soạn bài: Tinh thần thể dục – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Vi hành – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Vi hành của tác giả…

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng – Ngữ văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Cha con nghĩa nặng….

Soạn bài: Chí Phèo – Phần 2: Tác phẩm – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Chí phèo – Phần 1: Tác giả Nam Cao – Ngữ văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn 11 Tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn…

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Hạnh phúc…

Soạn bài: Chữ người tử tù – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn một văn bản trong chương trình…

Soạn bài: Hai đứa trẻ – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Hai đứa…

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn 1 văn bản trong…

Soạn bài: Xin lập khoa luật – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Xin lập khoa luật…

Soạn bài: Chiếu cầu hiền – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm

Xin chào các em! Và sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn bài: Văn tế…

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Văn tế nghĩa sĩ…

Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài ca phong cảnh…

Soạn bài: Chạy giặc – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn THPT ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em…

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Lẽ ghét thương. Đây…

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Và sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài…

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài ca ngất ngưởng….

Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Và tiếp tục, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Vịnh khoa thi Hương…

Soạn bài: Khóc Dương Khuê – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Thương vợ – Trần Tế Xương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Câu cá mùa thu…

Soạn bài: Tự tình (Hồ Xuân Hương) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Vào phủ chúa Trịnh – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Vậy là một năm học mới lại bắt đầu, chúc các em học tập thật tốt…