Soạn Văn 11

Để giúp các em có thể nắm bắt cũng như hiểu bài một cách nhanh nhất. Thì ngay sau đây Soanvan.me xin sẽ chia sẻ với các em mục lục soạn văn 11 đầy đủ gồm soạn văn 11 tập 1 và tập 2 chi tiết nhất.

Với các bài soạn văn 11 ngắn gọn chi tiết và dễ hiểu. Sẽ giúp các em có thể nhanh chóng nắm vững nội dung bài học và chuẩn bị tốt cho kiến thức của mình.

  1. Mục lục soạn văn 11 tập 1
  2. Mục lục soạn văn 11 tập 2

Soạn bài: Tình yêu và thù hận – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Chắc hẳn chúng ta cũng không còn quá xa lạ với vở kịch Rô-mê-ô và Giu-li-ét…

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Vĩnh biệt Cửu Trùng…

Soạn bài: Tinh thần thể dục – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Vi hành – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Vi hành của tác giả…

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng – Ngữ văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Cha con nghĩa nặng….

Soạn bài: Chí Phèo – Phần 2: Tác phẩm – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Chí phèo – Phần 1: Tác giả Nam Cao – Ngữ văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn 11 Tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn…

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Hạnh phúc…

Soạn bài: Chữ người tử tù – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn một văn bản trong chương trình…

Soạn bài: Hai đứa trẻ – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Hai đứa…

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn 1 văn bản trong…

Soạn bài: Xin lập khoa luật – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Xin lập khoa luật…

Soạn bài: Chiếu cầu hiền – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm

Xin chào các em! Và sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn bài: Văn tế…

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Văn tế nghĩa sĩ…

Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài ca phong cảnh…

Soạn bài: Chạy giặc – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn THPT ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em…

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Lẽ ghét thương. Đây…

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Và sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài…

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài ca ngất ngưởng….

Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Và tiếp tục, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Vịnh khoa thi Hương…

Soạn bài: Khóc Dương Khuê – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Thương vợ – Trần Tế Xương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Câu cá mùa thu…

Soạn bài: Tự tình (Hồ Xuân Hương) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Vào phủ chúa Trịnh – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Vậy là một năm học mới lại bắt đầu, chúc các em học tập thật tốt…