Soạn Văn Lớp 8 Tập 1

Soạn bài: Hai chữ nước nhà – Ngữ văn 8 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Muốn làm thằng cuội – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Tản Đà trong…

Soạn bài: Đập đá ở Côn Lôn – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Phan Châu Trinh…

Soạn bài: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu về tác giả Phan Bội…

Soạn bài: Bài toán dân số – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tóm tắt Bài toán dân số vốn là một vấn đề không mới. Tác giả đã nêu lên câu…

Soạn bài: Ôn dịch, thuốc lá – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả Nguyễn Khắc Viện (1913 – 1997) là một bác sĩ nhi khoa,…

Soạn bài: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 – Ngữ văn 8 Tập 1

Hướng dẫn soạn bài Câu 1: Phân tích bố cục văn bản: gồm 3 phần: Phần 1: từ đầu =>…

Soạn bài: Hai cây phong – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Ai-ma-tốp trong SGK…

Soạn bài: Chiếc lá cuối cùng – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả O Hen-ri trong…

Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu về tác giả Xéc-van-tét trong…

Soạn bài: Cô bé bán diêm – Ngữ văn 8 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Lão Hạc – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Nam Cao trong…

Soạn bài: Tức nước vỡ bờ – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Ngô Tất Tố…

Soạn bài: Trong lòng mẹ – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Nguyên Hồng trong…

Soạn bài: Tôi đi học – Ngữ văn 8 Tập 1

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu tác giả Thanh Tịnh trong…