Soạn bài: Xin lập khoa luật – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Xin lập khoa luật…

Soạn bài: Chiếu cầu hiền – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 2: Tác phẩm

Xin chào các em! Và sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn bài: Văn tế…

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Văn tế nghĩa sĩ…

Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài ca phong cảnh…

Soạn bài: Chạy giặc – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn THPT ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em…

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Lẽ ghét thương. Đây…

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Và sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài…

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Bài ca ngất ngưởng….

Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Và tiếp tục, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Vịnh khoa thi Hương…

Soạn bài: Khóc Dương Khuê – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Thương vợ – Trần Tế Xương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Câu cá mùa thu…

Soạn bài: Tự tình (Hồ Xuân Hương) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Vào phủ chúa Trịnh – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Vậy là một năm học mới lại bắt đầu, chúc các em học tập thật tốt…

Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Nhưng nó phải bằng…

Soạn bài: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Ca dao than thân,…

Soạn bài: Tam đại con gà – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tam đại con gà….

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Nội dung và hình thức…

Soạn bài: Văn bản văn học – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Văn bản văn học. Bài…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Thề nguyền

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Thề nguyền. Đây cũng…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Chí khí anh hùng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Chí khí…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Nỗi thương mình

Xin chào các em! Và tiếp tục, trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Trao duyên

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Trao duyên. Đây là…

Soạn bài: Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Truyện Kiều – Phần…

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tình cảnh lẻ loi…

Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tào Tháo uống rượu…

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Chuyện chức phán sự…

Soạn bài: Thái sư Trần Thủ Độ – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào tất cả các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Thái sư Trần…