Soạn bài: Thơ Hai-Kư của Ba-Sô – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Thơ…

Soạn bài: Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Cảm xúc mùa thu…

Soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tại lầu Hoàng Hạc…

Soạn bài: Hứng trở về (Quy hứng) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Cáo bệnh, bảo mọi…

Soạn bài: Vận nước (Quốc tộ) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Và tiếp theo, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 10 soạn văn…

Soạn bài: Đọc Tiểu Thanh kí – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Đọc Tiểu Thanh kí….

Soạn bài: Cảnh ngày hè – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Nhàn. Đây là một…

Soạn bài: Tỏ lòng (Thuật hoài) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tỏ lòng (Thuật hoài)…

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Ca dao hài hước – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn bài: Ca dao hài…

Soạn bài: Tấm cám – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn 1 văn bản rất quen thuộc…

Soạn bài: Ra-ma buộc tội – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn 1 văn bản thuộc thể loại…

Soạn bài: Uy-lít-xơ trở về – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy – Ngữ Văn 10 tập 1

Xin chào tất cả các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản Truyện An…

Soạn bài: Chiến thắng Mtao Mxây – Ngữ văn 10 tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn Ngữ Văn lớp 10 Tập 1 ngày hôm nay, Soạn…

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam – Ngữ văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài Khái quát văn học dân…

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam – Ngữ văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Bàn về đọc sách – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Vậy là học kì cuối cùng của chương trình THCS đã bắt đầu! Soạn Văn chúc…

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 2 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng…

Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 2 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng…

Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 2 ngày hôm nay, Soạn Văn…

Soạn bài: Con cò – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 2 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng…

Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Viếng lăng Bác – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Như chúng ta đã biết, Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho thi…

Soạn bài: Sang thu – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Nói với con – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ giới thiệu đến các em bài soạn: Nói với con. Qua…

Soạn bài: Mây và sóng – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 2 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ giới…

Soạn bài: Bến quê – Ngữ văn 9 Tập 2

Xin chào các em! Truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu chứa đựng những suy ngẫm, những…