Soạn Văn Lớp 7 Tập 2

Soạn bài: Quan Âm Thị Kính – Ngữ văn 7 Tập 2

I. Tác giả, tác phẩm 1. Về thể loại Văn bản Quan Âm Thị Kính thuộc thể loại chèo. Chèo…

Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương – Ngữ văn 7 tập 2

I. Về thể loại Văn bản Ca Huế trên sông Hương thuộc thể loại bút kí. Nếu xét về tính…

Soạn bài: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu – Ngữ văn 7 Tập 2

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu về Nguyễn Ái Quốc trong…

Soạn bài: Sống chết mặc bay – Ngữ văn 7 tập 2

I. Tác giả, tác phẩm 1.  Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu về tác giả Phạm Duy…

Soạn bài: Ý nghĩa văn chương – Ngữ văn 7 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn.Me sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ – Ngữ văn 7 Tập 2

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu về tác giả Phạm Văn…

Soạn bài: Sự giàu đẹp của tiếng Việt – Ngữ văn 7 Tập 2

I. Tác giả, tác phẩm 1. Tác giả (các em tham khảo phần giới thiệu về tác giả Đặng Thai…

Soạn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Ngữ văn 7 tập 2

Sau đây Soanvan.me xin được giới thiệu tới các em bài soạn văn bài “Tinh thần yêu nước của nhân…

Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội – Ngữ văn 7 Tập 2

I. Về thể loại Tục ngữ (các em tham khảo phần giới thiệu về thể loại tục ngữ trong bài…

Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất – Ngữ văn 7 tập 2

I. Về thể loại Tục ngữ là một trong những thể loại của văn học dân gian. Khác với ca…