bg

Giải bài tập SGK Môn Đạo Đức Lớp 3

Bài 2: Giữ lời hứa

Bài 1: Kính yêu Bác Hồ

Bài 3: Tự làm lấy việc của mình

Bài 4: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em

Bài 5: Chia sẻ vui buồn cùng bạn

Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường

Bài 8: Biết ơn thương binh, liệt sỹ

Bài 7: Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng

Bài 9: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế

Bài 10: Tôn trọng khách nước ngoài

Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước

Bài 11: Tôn trọng đám tang

Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản của người khác

Bài 14: Chăm sóc cây trồng, vật nuôi