bg

Soạn văn ngắn Môn Văn Lớp 10

Soạn Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam - Ngữ văn 10 Tập 1

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam - Ngữ văn 10 Tập 1

Soạn bài: Chiến thắng Mtao Mxây - Ngữ văn 10 tập 1

Soạn bài: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy - Ngữ Văn 10 tập 1

Soạn bài: Uy-lít-xơ trở về - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Ra-ma buộc tội - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Tấm cám - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Tam đại con gà - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Soạn bài: Ca dao hài hước - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX

Soạn bài: Tỏ lòng (Thuật hoài) - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Cảnh ngày hè - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Đọc Tiểu Thanh kí - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Vận nước (Quốc tộ) - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Hứng trở về (Quy hứng) - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Soạn bài: Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Thơ Hai-Kư của Ba-Sô - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Lầu Hoàng Hạc - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn bài: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

Soạn bài: Khe chim kêu (Điểu minh giản) - Ngữ Văn 10 Tập 1

Soạn Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Phú sông Bạch Đằng - Ngữ Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Đại cáo bình ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi

Soạn bài: Bình ngô đại cáo - Phần 2: Tác phẩm

Soạn bài: Tựa "Trích diễm thi tập" - Ngữ Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia - Ngữ Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Ngữ Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Thái sư Trần Thủ Độ - Ngữ Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành - Ngữ Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 - Trao duyên

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 - Nỗi thương mình

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 - Chí khí anh hùng

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 - Thề nguyền

Soạn bài: Văn bản văn học - Ngữ Văn 10 Tập 2

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học