bg

Trắc nghiệm Môn Toán - KNTT Lớp 3

Chủ đề 1. Ôn tập và bổ sung

Chủ đề 3. Làm quen với hình phẳng, hình khối

Chủ đề 5. Một số đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, nhiệt độ

Chủ đề 4. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100

Chủ đề 2. Bảng nhân, bảng chia

Chủ đề 6. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

Chủ đề 8. Các số đến 10000

Chủ đề 9: Chu vi, diện tích một số hình phẳng

Chủ đề 12: Cộng, trừ trong phạm vi 100 000

Chủ đề 10. Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 10000

Chủ đề 11. Các số đến 100000

Chủ đề 13: Xem đồng hồ, tháng - năm, tiền việt nam

Chủ đề 16. Ôn tập cuối năm

Chủ đề 14. Nhân, chia trong phạm vi 100 000