bg

Trắc nghiệm Môn KHTN - Cánh Diều Lớp 6

Chủ đề 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Chủ đề 2. Các phép đo

Chủ đề 3. Các thể của chất

Chủ đề 4. Oxygen và không khí

Chủ đề 5. Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm

Chủ đề 7. Tế bào

Chủ đề 8. Đa dạng thế giới sống

Chủ đề 6. Hỗn hợp

Chủ đề 11. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Chủ đề 9. Lực

Chủ đề 10. Năng lượng