bg

Vở bài tập Môn Sử Lớp 4

Bài 1. Nước Văn Lang

Bài 2. Nước Âu Lạc

Bài 3. Nước ta dưới ách độ hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài 6. Ôn tập - VBT Lịch sử 4

Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài 10. Chùa thời Lý

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077)

Bài 12. Nhà Trần thành lập

Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng

Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Bài 18. Trường học thời Hậu Lê

Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Bài 20. Ôn tập - VBT Lịch sử 4

Bài 21. Trịnh - Nguyễn phân tranh

Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI - XVII

Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (năm 1786)

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789)

Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập

Bài 28. Kinh thành Huế

Bài 29. Ôn tập - VBT Lịch sử 4

Bài 30. Tổng kết - VBT Lịch sử 4