Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nghe bài hát và nêu cảm nhận của em.


Phương pháp giải:

Học sinh nghe bài hát và nêu cảm nhận.

Lời giải chi tiết:

Bài hát: Em đi trong tươi xanh

Sau khi nghe, em cảm nhận bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, giúp người nghe liên tưởng đến một khung cảnh thanh bình, đầy lạc quan và tươi sáng.


Câu 2

Hát bài Em đi trong tươi xanh với tốc độ vừa phải, thể hiện tính chất tha thiết, uyển chuyển, nhịp nhàng.

Phương pháp giải:

Học sinh tập hát.

Lời giải chi tiết:

Học sinh hát bài: Em đi trong tươi xanh


Câu 3

Nêu nội dung và ý nghĩa của bài hát.


Phương pháp giải:

Học sinh nêu nội dung và ý nghĩa bài hát.

Lời giải chi tiết:

Bài hát là cảm xúc của các bạn thiếu nhi về đất nước Việt Nam thống nhất, tươi đẹp và hòa bình.

soanvan.me