Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

- Em hãy nêu những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.

- Trong những việc đó, việc nào em đã làm được? Việc nào em sẽ làm?

Lời giải chi tiết:

Những việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.

   - Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước.

   - Gìn giữ nền nếp tốt của gia đình.

   - Thăm mộ tổ tiên, ông bà.

   -Dù ở xa nhưng mỗi dịp giỗ, Tết đều không quên viết thư về thăm hỏi gia đình, họ hàng.

   - Ngoan ngoãn, nghe lời và lễ phép với ông bà, cha mẹ là những người đã sinh thành ra chúng ta.

Việc em đã làm được:

- Thăm mộ tổ tiên, ông bà.

-Dù ở xa nhưng mỗi dịp giỗ, Tết đều không quên viết thư về thăm hỏi gia đình, họ hàng.

   - Ngoan ngoãn, nghe lời và lễ phép với ông bà, cha mẹ là những người đã sinh thành ra chúng ta.

Việc em sẽ làm:

   - Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước.

Bài 2

Hãy ghi chữ Đ vào ô trống trước ý em cho là đúng.

 a) Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở:

□ Hà Nội

□ Phú Thọ

□ Thành phố Hồ Chí Minh

 b) Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày:

□ Mồng 10 tháng 3 âm lịch

□ Mồng 1 Tết

□ Rằm Trung Thu

Lời giải chi tiết:

 a) Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức ở:

    Phú Thọ

 b) Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức vào ngày:

    Mồng 10 tháng 3 âm lịch

Bài 3

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (giữ gìn, biết ơn, truyền thống, tổ tiên) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp

   - Mỗi người đều có ......, cội nguồn của mình. Chúng ta cần phải ........ tổ tiên và ........, phát huy ........... tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Lời giải chi tiết:

   - Mỗi người đều có tổ tiên, cội nguồn của mình. Chúng ta cần phải biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Xem lại lí thuyết tại đây:

soanvan.me