bg

Bài tập phát triển năng lực Môn Toán Lớp 5

Tuần 1: Ôn tập về phân số. Phân số thập phân

Tuần 2: Ôn tập các phép tính với phân số. Hỗn số

Tuần 3: Luyện tập chung

Tuần 4: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Tuần 5: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài - Bảng đơn vị đo khối lượng - Bảng đơn vị đo diện tích

Tuần 6: Héc-ta. Luyện tập chung

Tuần 7: Khái niệm số thập phân. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Tuần 8: So sánh số thập phân

Tuần 9: Viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân

Tuần 10. Cộng hai số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

Tuần 11: Trừ hai số thập phân. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Tuần 12: Nhân một số thập phân với 10, 100,1000. Nhân một số thập phân với một số thập phân

Tuần 13: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...

Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Chia một số thập phân cho một số thập phân

Tuần 15: Luyện tập chung. Tỉ số phần trăm

Tuần 16: Giải toán về tỉ số phần trăm

Tuần 17: Luyện tập chung

Tuần 18: Hình tam giác. Diện tích hình tam giác. Luyện tập chung

Tuần 19: Diện tích hình thang. Hình tròn, đường kính. Chu vi hình tròn

Tuần 20: Diện tích hình tròn. Giới thiệu biểu đồ hình quạt