bg

Giải bài tập SGK Môn Đạo Đức Lớp 4

Bài 1: Trung thực trong học tập

Bài 2: Vượt khó trong học tập

Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến

Bài 5: Tiết kiệm thời giờ

Bài 4: Tiết kiệm tiền của

Bài 8: Yêu lao động

Bài 7: Biết ơn thầy giáo, cô giáo

Bài 6: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

Bài 10: Lịch sự với người khác

Bài 9: Kính trọng, biết ơn người lao động

Bài 11: giữ gìn các công trình công cộng

Bài 13: Tôn trọng luật giao thông

Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo

Bài 14: Bảo vệ môi trường