Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiến thức cần nhớ

- Môi trường là tất cả những gì xung quanh chúng ta.

- Bảo vệ môi trường là trách nhiệm không của riêng ai

Ghi nhớ

Môi trường bị ô nhiễm trầm trọng là do chính con người gây ra. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người vì cuộc sống hôm nay và mai sau.

soanvan.me