Đề bài

1. Đọc

Ai trồng cây


Người đó có tiếng hát

Trên vòm cây

Chim hót lời mê say


Ai trồng cây

Người đó có ngọn gió

Rung cành cây

Hoa lá đùa lay lay


Ai trồng cây

Người đó có bóng mát

Trong vòm cây

Quên nắng xa đường dài


Ai trồng cây

Người đó có hạnh phúc

Mong chờ cây

Mau lớn theo từng ngày


Ai trồng cây...

Em trồng cây...

Em trồng cây...

                             Bế Kiến Quốc


2. Dựa vào bài đọc, hãy trả lời ( hoàn thiện) những câu dưới đây:

NHỚ BÀ

Bà vẫn ở quê. Bé rất nhớ bà.

Bà đã già, mắt đã loà, thế mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự làm cả. Bà vẫn rất ham làm.

- Vì sao bé rất nhớ bà?

- Bà đã già nhưng vẫn ham làm những việc gì?

3. Viết

Suối chảy rì rào

Gió reo lao xao

Bé ngồi thổi sáo.

4. Chọn chữ phù hợp với ô vuông

a. ui  hay uôi?

v... vẻ;   con s...´...

b. ưi hay ươi?

tươi c....`

khung c..᾿....

c. g hay gh?

bao ...ạo

...é. thăm

Lời giải chi tiết

1. Đọc

Yêu cầu chung:

- Đọc đúng, chính xác

- Đọc to, rõ ràng

- Biết ngắt nghỉ, ngắt nhịp đúng

- Đọc diễn cảm theo nội dung của bài đọc

2. Đọc và trả lời câu hỏi

Bà vẫn ở quê. Bé rất nhớ bà.

Bà đã già, mắt đã loà, thế mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự làm cả. Bà vẫn rất ham làm.

- Bé nhớ bà vì bà vẫn ở quê.

- Bà đã già nhưng vẫn tự đan lát, cạp rổ, cạp rá.

3. Viết

- Viết đúng chính tả

- Viết sạch đẹp, tránh tẩy xóa

- Viết đúng dòng, đúng cỡ chữ

4. Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. ui  hay uôi?

vui vẻ

con suối

b. ưi hay ươi?

tươi cười

khung cửi

c. g hay gh?

bao gạo

ghé thăm

soanvan.me