Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 13

Hoạt động

Em cần làm gì để bắt đầu sử dụng máy tính?

Lời giải chi tiết:

Em cần khởi động máy tính để bắt đầu sử dụng nó.

Hoạt động

Trên màn hình nền, This PC là biểu tượng của phần mềm quản lí tệp. Em hãy nháy đúp chuột vào biểu tượng này để kích hoạt phần mềm. Cửa sổ phần mềm quản lí tệp hiện ra như Hình 3. Để đóng phần mềm, em nháy chuột vào dấu x ở góc trên bên pahri của cửa sổ This PC.

Lời giải chi tiết:

HS thực hành trên máy theo hướng dẫn.

Câu hỏi tr 14

Luyện tập

Em hãy khởi động máy tính, sau đó hãy sử dụng chuột để làm việc với một số biểu tượng phần mềm trên màn hình nền; ví dụ như chọn, thay đổi vị trí, kích hoạt phần mềm, đóng phần mềm.

Lời giải chi tiết:

HS thực hành trên máy theo hướng dẫn.

Vận dụng

Em hãy thực hiện các bước tắt máy tính, nhưng ở Bước 3 em nháy chuột vào lệnh Restart (Hình 5) mà không nháy chuột vào lệnh Shut down. Từ đó, em hãy cho biết tác dụng của nút lệnh Restart. Cuối cùng, em hãy tắt máy tính đúng cách.

Lời giải chi tiết:

Tác dụng của nút Restart: Đây là chế độ khởi động lại máy tính. Điều này có nghĩa rằng máy tính không được tắt mà chỉ thiết lập hoạt động lại trạng thái khởi động.HS khởi động máy tính, thực hiện các thao tác làm việc với biểu tượng phần mềm theo hướng dẫn.