Soạn Văn Lớp 9 Tập 1

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ cùng…

Soạn bài: Những đứa trẻ – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Vậy là một học kì nữa lại sắp kết thúc. Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng…

Soạn bài: Cố hương – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Cố hương. Đây là một…

Soạn bài: Chiếc lược ngà – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Một câu chuyện rất ấn tượng và đọng lại trong lòng người đọc rất nhiều cảm…

Soạn bài: Lặng lẽ Sa Pa – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Đến với chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ…

Soạn bài: Làng – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Ánh trăng – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng…

Soạn bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Đến với chuyên mục soạn văn 9 tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng…

Soạn bài: Bếp lửa – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Đoàn thuyền đánh cá – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Bài thơ về tiểu đội…

Soạn bài: Đồng chí – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Chủ đề tình đồng chí, đồng đội luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan…

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga….

Soạn bài: Thúy Kiều báo ân báo oán – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ giới thiệu đến các em bài soạn: Thúy Kiều báo ân…

Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn…

Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Cảnh ngày xuân – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với một trích đoạn trong Truyện Kiều, Soạn Văn sẽ cùng các em soạn…

Soạn bài: Chị em Thúy Kiều – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ cùng…

Soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1 ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng…

Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Hoàng Lê nhất thống…

Soạn bài: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Chủ đề về thói ăn chơi xa xỉ của vua chúa thời xưa luôn được những…

Soạn bài: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn lớp 9 tập 1, hôm nay, Soạn Văn sẽ…

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh – Ngữ văn 9 Tập 1

Xin chào các em! Một năm học mới lại bắt đầu, Soạn Văn chúc các em học tập thật tốt…