Soạn bài: Vận nước (Quốc tộ) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Và tiếp theo, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 10 soạn văn bản: Vận nước của Thiền sư Pháp Thuận. Văn bản được biên soạn trong chương trình Ngữ Văn 10 Tập 1. Các em hãy cùng tham khảo nhé!

Hướng dẫn soạn bài

Câu 1: 

Tác giả so sánh “Vận nước như dây mây leo quấn quýt” mượn hình ảnh thiên nhiên để nói về vận nước. Nghệ thuật so sánh ở đây được sử dụng hợp lí, làm nổi bật sự bền chặt, thịnh vượng của đất nước. Câu thơ vừa khẳng định tình đoàn kết toàn dân, đồng thời nói lên niềm tin của tác giả vào vận nước

Câu 2:

Qua hai câu thơ đầu cho chúng ta cảm nhận về:

  • Hoàn cảnh đất nước: Sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc (loạn mười hai sứ quân và sự xâm lược của nhà Tống năm 981) đất nước ta bắt đầu bước vào thời kì ổn định. Vua Lê Đại Hành muốn xây dựng một vương triều phong kiến hùng cường.
  • Tâm trạng của tác giả: tác giả rất tin tưởng vào tương lai của đất nước ta.

Câu 3:

Tác giả khẳng định “Vô vi trên điện các – Chốn chốn dứt đao binh” là bởi vì:

“Vô vi” theo Lão Tử tức là thuận theo tự nhiên, không làm gì trái với quy luật tự nhiên. Vô vi trong bào thơ này được hiểu theo học thuyết Nho giáo, tức là người đứng đầu (nhà vua) phải dùng đức để cảm hóa lòng dân, không làm điều gì trái với lẽ thường, có như vậy mới “quốc thái dân an” sẽ được dân tin tưởng, tuân theo. Cứ theo lối sống ấy, trăm họ sẽ thuận ý, đất nước sẽ không còn chiến tranh.

Câu 4:

Hai câu thơ cuối phản ánh truyền thống yêu chuộng hòa bình, ước mơ về một cuộc sống thái bình, đây là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.