Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Và tiếp tục, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Vịnh khoa thi Hương…

Soạn bài: Khóc Dương Khuê – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Thương vợ – Trần Tế Xương – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Câu cá mùa thu…

Soạn bài: Tự tình (Hồ Xuân Hương) – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Tiếp tục với chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các…

Soạn bài: Vào phủ chúa Trịnh – Ngữ Văn 11 Tập 1

Xin chào các em! Vậy là một năm học mới lại bắt đầu, chúc các em học tập thật tốt…

Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Nhưng nó phải bằng…

Soạn bài: Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Ca dao than thân,…

Soạn bài: Tam đại con gà – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tam đại con gà….

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Nội dung và hình thức…

Soạn bài: Văn bản văn học – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Văn bản văn học. Bài…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Thề nguyền

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Thề nguyền. Đây cũng…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Chí khí anh hùng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ tiếp tục hướng dẫn các em soạn văn bản: Chí khí…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Nỗi thương mình

Xin chào các em! Và tiếp tục, trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn…

Soạn bài: Truyện Kiều Phần 2 – Trao duyên

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Trao duyên. Đây là…

Soạn bài: Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Truyện Kiều – Phần…

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tình cảnh lẻ loi…

Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Xin chào các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Tào Tháo uống rượu…

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Chuyện chức phán sự…

Soạn bài: Thái sư Trần Thủ Độ – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào tất cả các em! Sau đây, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Thái sư Trần…

Soạn bài: Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Hiền tài là nguyên khí…

Soạn bài: Tựa “Trích diễm thi tập” – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Bình ngô đại cáo – Phần 2: Tác phẩm

Xin chào các em! Trong bài viết ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản:…

Soạn bài: Đại cáo bình ngô – Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi

Xin chào các em! Trong chuyên mục soạn văn ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn…

Soạn bài: Phú sông Bạch Đằng – Ngữ Văn 10 Tập 2

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Phú sông Bạch Đằng….

Soạn bài: Khe chim kêu (Điểu minh giản) – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Khe chim kêu (Điểu…

Soạn bài: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

Xin chào các em! Hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn văn bản: Nỗi oán của người…

Soạn bài: Lầu Hoàng Hạc – Ngữ Văn 10 Tập 1

Xin chào các em! Ngày hôm nay, Soạn Văn sẽ hướng dẫn các em soạn bài: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng…