bg

Soạn văn ngắn Môn Văn Lớp 11

Soạn Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Vào phủ chúa Trịnh - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Tự tình (Hồ Xuân Hương) - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu điếu) - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Thương vợ - Trần Tế Xương - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Khóc Dương Khuê - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên) - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Chạy giặc - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 2: Tác phẩm

Soạn bài: Chiếu cầu hiền - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Xin lập khoa luật - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945

Soạn bài: Hai đứa trẻ - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Chữ người tử tù - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Chí phèo - Phần 1: Tác giả Nam Cao - Ngữ văn 11 Tập 1

Soạn bài: Chí Phèo - Phần 2: Tác phẩm - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng - Ngữ văn 11 Tập 1

Soạn bài: Vi hành - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Tinh thần thể dục - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn bài: Tình yêu và thù hận - Ngữ Văn 11 Tập 1

Soạn Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương - Ngữ văn 11 Tập 2

Soạn bài: Hầu Trời (Tả Đà) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Vội vàng (Xuân Diệu) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Tràng giang (Huy Cận) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Đây Thôn Vĩ Dạ - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Chiều Tối (Mộ) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Từ Ấy (Tố Hữu) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Lai Tân (Hồ Chí Minh) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Nhớ Đồng (Tố Hữu) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Tương tư (Nguyễn Bính)- Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Chiều xuân (Anh Thơ) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Tôi yêu em (Pu-Skin) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go) - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Người trong bao - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền - Ngắn gọn nhất

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ngữ Văn 11 Tập 2

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca - Ngữ Văn 11 Tập 2